christelijke geboortegedichtjes

Handjes fijn, zachte voetjes,
levend wonder van de Heer.
Kloppend hartje, klein maar sterk,
zo schiep hij zijn meesterwerk.
Weet dat de Vader je kent,
weet dat je van waarde bent,
weet dat je een parel bent,
een parel in Gods hand.

Het blijft altijd een wonder,
een kindje volmaakt en klein.
Gods schepping, zo bijzonder
dat er geen woorden voor zijn.
Als ik dit wonder vatten wil
dan wordt mijn hart van eerbied stil.
Als ik jou zie zo klein en teer,
kan ik slechts fluisteren: 'Dank U Heer'.
home geboortegedichtjes © gedichtjessite.nl - christelijke geboortegedichtjes